Akceptuj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies/Polityce Prywatności

Ładuję...
Twój koszyk :
Koszyk jest pusty
 

Regulamin

 

 

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM JURKOM

REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez JURKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gostyńskiej 38, 61-103 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000535794, REGON 360264326, NIP 779-242-67-92, adres poczty elektronicznej: sklep@jurkom.pl, numer telefonu:+48 533757505 stacjonarny 618-307-115, w tym w szczególności zasady składania Zamówień na Towary, realizacji Zamówień, zapłaty za Towary, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy oraz postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§1

Słowniczek

 

Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają:

1)      Sklep - oznacza sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.jurkom.pl, prowadzony przez JURKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gostyńskiej 38, 61-103 Poznań,wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535794, REGON 360264326, NIP 779-242-67-92, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Strony Internetowej;

2)      Strona Internetowa - oznacza stronę internetową, pod którą JURKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadzi Sklep, działającą pod domeną www.sklep.jurkom.pl;

3)      Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4)      Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sklep, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu;

5)      Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sklep w zakresie pozyskiwania, a także dokonywania Dostawy Towarów;

6)      Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane do założenia Konta Klienta w Sklepie,

7)      Klient - oznacza Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego Przedsiębiorcą, na którego rzecz, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, w szczególności, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

8)      Klient będący Konsumentem - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnej) dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej;

9)      Klient będący Przedsiębiorcą - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

10)   Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta,

11)   Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;

12)   Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

13)   Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, w tym w szczególności produkty kominiarskie, takie jak m. in. zestawy do czyszczenia i udrażniania przewodów kominowych, kamery, czujniki czadu, szczotki, odzież, upominki itp.;

14)   Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, lub Sklepowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci - bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest Strona Internetowa;

15)   Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawierania umowy włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sklepem;

16)   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 

§ 2

Informacje ogólne

 

1.       Właścicielem Sklepu jest firma JURKOM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gostyńskiej 38, 61-103 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000535794, REGON 360264326, NIP 779-242-67-92, adres poczty elektronicznej: sklep@jurkom.pl, numer telefonu: +48 533757505, 618-307-115.

2.       Kupujący może kontaktować się ze Sklepem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a)    pisemnej na adres: ul. Gostyńska 38, 61-103 Poznań,

b)    bezpośrednio w siedzibie firmy JURKOM sp. z o. o.; czynne w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

c)     drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@jurkom.pl;

d)    telefonicznie pod numerami telefonu: +48 533757505, 618-307-115; czynne w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie
z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

3.       Sklep świadczy następujące usługi na rzecz Klientów:

a)      sprzedaż Towarów szczegółowo określonych na Stronie Internetowej www.sklep.jurkom.pl;

b)      udostępnienie Użytkownikowi indywidualnego Konta Klienta, pozwalającego na korzystanie
z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupu Towarów;

c)       dostarczanie Klientowi, za jego zgodą, bezpłatnych informacji dotyczących Sklepu, na podany przez Klienta adres e-mail oraz inne usługi informacyjne (Newsletter).

4.       Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5.       Towar zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

 

1.       W celu korzystania ze Strony Internetowej w tym do przeglądania Towarów oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)       posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b)       posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługującej standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce, takiej jak:

-     Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX; Javascript i Cookies lub;

-     Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów Javy, Javascript i Cookies;

-     Google Chrone w wersji 15.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Javascript i Cookies;

-     Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, Javascript i Cookies;

-     Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

c)       posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.       Sklep stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Sklepu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta w celu poprawienia działania Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Klient ma prawo wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej.

3.       Klient korzystający ze Strony Internetowej jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

§ 4

Rejestracja i prowadzenie Konta Klienta

 

1.       Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na Stronie Internetowej. Usługa świadczona jest 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2.       W celu złożenia Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.       Klient może składać Zamówienia poprzez utworzone w tym celu Konto Klienta.

4.       Utworzenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient może przeglądać asortyment Sklepu oraz składać Zamówienia na Towary bez rejestrowania Konta Klienta.

5.       Utworzenie i prowadzenie Konta Klienta umożliwia sprawdzanie statusu złożonych Zamówień, zmianę preferencji, śledzenie historii Zamówień i pozwala na przyspieszenie procesu zakupu Towaru. Rejestracja Konta Klienta na Stronie Internetowej jest dobrowolna i nieodpłatna.

6.       W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje Rejestracji po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej.

7.       Zarejestrowanie Konta wymaga  wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sklep na Stronie Internetowej i przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sklepu, co następuje automatycznie po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się” znajdującym się pod formularzem rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

8.       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sklep. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9.       Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, przez przesłanie Sklepowi na adres poczty elektronicznej albo na adres pocztowy oświadczenia o żądaniu usunięcia Konta Klienta.

10.    Sklep może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, takich jak korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

11.    Sklep może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie.

12.    Wypowiedzenie Umowy, przez którąkolwiek ze Stron będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta.

13.    Sklep jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sklep zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 5

Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 

1.       Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę Internetową Sklepu. Informacje na temat Towarów Sklep zamieszcza na Stronie Internetowej

2.       Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sklepu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3.       Klient może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4.       W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem Strony Internetowej:

a)       wyboru zamawianych Towarów;

b)       oznaczenia sposobu Dostawy oraz adresu Dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

c)       wyboru sposobu płatności;

d)       wypełnienia formularza Zamówienia;

e)       akceptacji Regulaminu;

f)         zatwierdzenia i przesłania Zamówienia.

5.       Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej kompletuje Zamówienie wybierając Towar, spośród Towarów zamieszczonych na Stronie Internetowej, zgodnie z jego opisem i ceną. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do Koszyka" obok danego Towaru. Następnie Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” adresu i sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sklepu, wybierając na Stronie Internetowej przycisk „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Klient, który zarejestrował Konto Klienta na Stronie Internetowej może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się.

6.       Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), zarejestrowany w Sklepie lub wskazany w Zamówieniu, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia.

7.       Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednią rubrykę przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta skutkuje brakiem możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Strony Internetowej.

8.       Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

9.       Popotwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sklep niezwłocznie przesyła na zarejestrowany w Sklepie lub podany na przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość zawierającą informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

10.    Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci Regulaminu oraz wzoru formularza oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy.

11.    Przy danym Towarze zamieszczonym na Stronie Internetowej znajduje się informacja o jego ilości w magazynie. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia składającego się w całości lub w części z Towarów oznaczonych opisem „brak w Magazynie” i niemożliwości uzyskania Towarów
u Dostawcy, Klient zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia lub zarejestrowany na Koncie Klienta, o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o jego częściowej realizacji lub anulowaniu Zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować Zamówienie w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości poprzez wysłanie informacji w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej Sklepu albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu.

12.    W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o anulowaniu Zamówienia, jeżeli Klient dokonał uprzednio zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez niego zapłatę w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia anulowania Zamówienia. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności i Klient nie poniesie przy tym opłat związanych ze zwrotem. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu pieniędzy na poczet innego Zamówienia.

13.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14.    Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta.

 

§ 6

Zmiany w Zamówieniach

 

1.       Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w zakresie wyboru Towaru, obszaru dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych zawartych w formularzu Zamówienia.

2.       Dopuszczalne jest dokonanie zmiany w Zamówieniu przez Klienta po złożeniu Zamówienia do momentu przekazania Zamówienia do wysłania przez Sklep.

3.       Wprowadzanie zmian, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminumożliwe jest poprzez kontakt z Biurem e-mailem pod adresem sklep@jurkom.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 533757505, 618-307-115 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

4.       Klient może anulować złożone Zamówienie w całości do momentu nadania przez Sklep przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Oświadczenie woli o anulowaniu Zamówienia może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w formularzu Zamówienia lub zarejestrowanej na Koncie Klienta.

5.       Modyfikacje w Zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu Dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta, a w przypadku nieposiadania przez Klienta Konta Klienta adresu e-mail podanego podczas składania Zamówienia.

 

§ 7

Ceny Towarów

 

1.       Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2.       Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3.       Ceny na Stronie Internetowej nie zawierają kosztów dostawy Towaru i innych kosztów, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i przy składaniu Zamówienia.

4.       Klient przy składaniu Zamówienia jest każdorazowo informowany przez Sklep o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5.       W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, Sklep wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym Nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sklep odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sklep prześle Klientowi listowanie lub na Trwałym Nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

6.       Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Doręczenia Towaru, a także w chwili zatwierdzenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia, wraz z należnymi podatkami oraz kosztami dostarczenia Towaru.

7.       W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia na Towar opatrzony opisem „brak na magazynie” cena Towaru może ulec zmianie w następstwie podwyższenia, bądź obniżenia ceny przez Producenta lub Dostawcę Sklepu. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta. Wówczas Klient ma prawo zgodzić się na przedstawioną cenę lub zrezygnować z części bądź też z całości Zamówienia.

8.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny (jeśli są one dostępne na stanie magazynowym), warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 8

Dostawa i Czas realizacji Zamówienia

 

1.       Towary zamawiane za pośrednictwem Strony Internetowej są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wybrany przez Klienta przy składaniu Zamówienia sposób, spośród następujących:

a)       przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

b)       przesyłką Poczty Polskiej spółka akcyjna (przesyłka biznesowa lub pobraniowa);

c)       odbiór osobisty w siedzibie firmy JURKOM sp. z o.o. przy ulicy Gostyńskiej 38, 61-103 Poznań.

2.       Towary zamówione za pośrednictwem Strony Internetowej dostarczane są w Dni Robocze.

3.       Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi 2-5 Dni Roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem bankowym.

4.       W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu Towaru dostępnego na magazynie, Zamówienie zostaje wysłane niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta wpłaty za jego Zamówienie, najpóźniej w następnym Dniu Roboczym. Jednakże w przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru poprzez przesyłkę pobraniową, Zamówienie zostaje wysłane najpóźniej w następnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

5.       W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu Towaru oznaczonego opisem „brak w Magazynie”, Zamówienie zostaje wysłane niezwłocznie po otrzymaniu Towaru od Dostawcy, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia Zamówienia, chyba że Strony ustalą dłuższy termin realizacji Zamówienia.

6.       Na czas realizacji Zamówienia składa się czas wysyłki Towaru oraz czas Dostawy Towaru przez Dostawcę.

7.       Czas wysyłki liczony jest od dnia wysłania przez Sklep do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, do czasu przekazania Towaru do wysyłki Dostawcy. W przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia formy płatności kartą kredytową lub przelewem internetowym, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

8.       Czas dostawy złożonego przez Klienta Zamówienia jest uzależniony od sposobu Dostawy Towaru wybranego przez Klienta w Zamówieniu, który liczony jest od dnia przekazania przez Sklep Towaru do wysyłki do chwili dostarczenia Towaru Klientowi i kształtuje się następująco:

a)       w przypadku przesyłki kurierskiej przewidywany, deklarowany przez firmę kurierską, czas dostawy to 2 dni robocze;

b)       w przypadku przesyłki Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa lub pobraniowa), wówczas przewidywany deklarowany przez Pocztę Polską spółka akcyjna, czas dostawy to 2 dni robocze;

c)       w przypadkuodbioru osobistego Klient może odebrać Towar od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, w siedzibie firmy JURKOM sp. z o.o. przy ulicy Gostyńskiej 38, 61-103 Poznań.

 

 Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym żądania od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9.       O kosztach Dostawy zamówionego Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową, Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

 

§ 9

Formy płatności

 

1.       Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące formy płatności ceny oraz koszty Dostawy zamówionych Towarów :

a)       przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu) – w tym przypadku, Klient zostanie poinformowany o rachunku bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew za pośrednictwem poczty elektronicznej;

b)       gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy zamówionego Towaru - w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a Klient dokonuje zapłaty odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem Dostawcy;

c)       gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru w Sklepie (płatność w biurze Sklepu) - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sklepu).

 

2.       Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za Zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych Zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty, Klient może korzystać z pozostałych dostępnych form płatności. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia z formą dokonania zapłaty przelewem elektronicznym, bankowym.

 

§ 10

Reklamacje

 

1.       Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

2.       Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu (JURKOM sp. z o.o. ul. Gostyńska 38, 60-103 Poznań) lub bezpośrednio w siedzibie Sklepu w godzinach jego otwarcia. od 8:00 – 16:00 w Dni Robocze.

3.       Zgłoszenie reklamacyjne składane przez Klienta powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź w związku ze złożoną reklamacją za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, zdjęcie dokumentujące wadę, a także preferowany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sklepowi dowód zakupu Towaru.

4.       Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na Stronie Internetowej.

5.       Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w sposób wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

6.       Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@jurkom.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer 533-75-75-05, 618-307-115 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) i powinna zawierać opis zaistniałego problemu. Sklep niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

7.       W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w zgłoszonej reklamacji, Sklep zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie.

 

§ 11

Rękojmia i gwarancja

 

1.       Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Towary posiadające gwarancję jakości producenta są odpowiednio oznaczone na Stronie Internetowej.

2.       Towar posiadający gwarancję producenta może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

3.       Sklep zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną  z tytułu rękojmi.

4.       Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia;

b)      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

5.       Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu(JURKOM sp. z o.o. ul. Gostyńska 38, 60-103 Poznań). Do odsyłanego Towaru Klient powinien dołączyć wystawioną przez Sklep i wydaną mu Fakturę VAT lub paragon.

6.       Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient będący Konsumentem żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7.       Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient będący Konsumentem znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru lub we wskazanych serwisach (dotyczy Towarów objętych gwarancją producenta) na zasadach wskazanych w Warunkach Gwarancji.

8.       Klient będący Konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

9.       Gwarancjaudzielona Klientowi będącemu Przedsiębiorcą wyłącza uprawnienia Klienta będącego Przedsiębiorcą wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

§12

Prawo odstąpienia od Umowy

 

1.       Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Strony Internetowej Umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyny.

2.       Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele elementów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej z partii lub części.

3.       Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą na adres Sklepu lub przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu.

4.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5.       Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.       Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru. Jednakże, jeżeli Klient będący Konsumentem korzystający z prawa do odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.       Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.       W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu.

10.    W wypadku odstąpienia od Umowy, Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.    Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 13

Dane osobowe

 

1.       Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sklepowi dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest JURKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 38, 61-103 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535794, REGON 360264326, NIP 779-242-67-92.

2.       Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

3.       Sklep zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4.       Klient przekazuje swoje dane osobowe Sklepowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta, w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5.       Każdy, kto przekaże Sklepowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Klient może zażądać od Sklepu zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych poprzez przesłanie informacji w tym przedmiocie na adres Sklepu.

6.       Sklep zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sklep może odmówić usunięcia danych osobowych i zawiesić usunięcie danych osobowych do czasu rozstrzygnięcia, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7.       Sklep chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Sklep przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

8.       Sklep umożliwia także przesyłanie do Klienta informacji o oferowanych przez niego nowych Towarach i usługach po zakończeniu transakcji. W celu otrzymywania powyższych informacji, konieczne jest zaznaczenie okienka o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat nowości oraz zmian w ofercie sklepu”, będącego zgodą Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zwartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep, w szczególności takich jak sprzedaż produktów oraz przesyłanie informacji o nowych produktach i usługach.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.       Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.       W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3.       Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a)       Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

b)       Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 1422) oraz

c)       Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity, Dz. U. z 2014, poz. 121).

6.       Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”, a także w siedzibie Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn technicznych prawnych lub organizacyjnych.O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Internetowej przez co najmniej 14 (czternaście) dni. Klienci, którzy mają zarejestrowane Konto Klienta na Stronie Internetowej o zaistniałych zmianach Regulaminu zostaną poinformowani dodatkowo poprzez przesłanie im informacji w tym przedmiocie na zarejestrowany adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w Regulaminie, nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który ma zarejestrowane Konto Klienta. Regulamin nie wiąże Klienta, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminie złoży on oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

7.       Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

8.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2015 r.

 

Załącznikami do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 1).


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość

 

 

 

......................, dnia ...................... roku

(miejscowość i dzień)

 

................................................

................................................

................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

JURKOM sp. z o. o.

ul. Gostyńska 38

60-103 Poznań

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od Umowysprzedaży zawartej dnia .................... roku, dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

 

 

 

..............................

                                                                                                                              (podpis konsumenta)

 

 

 

 

Kategorie
 

Śledź moje zamówienie:

  • JURKOM Sp. z o.o.
  • ul. Gostyńska 38
  • Poznań 60-103
  • 61 8307115, 501484800
  • Raiffeisen Polbank 53 1750 0012 0000 0000 2720 5224